Yüz Kemikleri Nelerdir?

0 0

Yüz Kemikleri

Baş kemikleri, yüz kemikleri ve kafa kemikleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yüz kemikleri, Göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğunu çevreleyen kemiklerdir. Üst çenede 13 kemik varken, alt çene de bir kemik vardır.

Üst çene kemikleri şunlardır:

 • Üst çene kemiği (2 adet)
 • Elmacık kemiği  (2 adet)
 • Burun Kemiği (2 adet)
 • Göz yaşı kemiği ( 2 adet)
 • Damak kemiği (2 adet)
 • Alt boynuzcuk kemiği ( 2 adet)
 • Sapan kemiği

Alt çene kemikleri şunlardır:

 • Alt çene kemiği
 • Dil kemiği

Üst Çene Kemikleri

Üst Çene Kemiği

Üst çene kemiği;

 • Ağız boşluğunun tavanı,
 • Göz çukurunun tabanı,
 • Burun boşluğunun tabanı ve dış yan duvarını yapar.

Ayrıca sert damağın 2/3’ünü oluşturur. Çift kemiktir. İki üst çene kemiği de alt çene kemiği hariç diğer tüm yüz kemikleri ile eklem meydana getirir. Kafa kemiklerinden alın kemiği ile eklem meydana getirir.

Üst çene kemiğinin gövdesi içerisinde hava dolu boşluklar vardır. altındaki uzantıda ise üst diş kemeri yer alır. Burada diş çukurları da bulunur.

Elmacık Kemiği

Göz çukurunun alt dış bölümünde bulunan çift kemiktir. Yanak çıkıntısını yapar ve dörtgen şeklindedir. Kafatasının en güçlü kemiklerindendir. Kasa ve yüz iskeleti arasında bağlantıyı sağlar. Alın kemiği, şakak kemiği ve üst çene kemiği ile eklem meydana getirir.

Burun Kemiği

Burun sırtının iskeletini oluşturur. Çift kemiktir. küçük dikdörtgen şeklindedir. Alın kemiği, üst çene kemiği ve kendi eş kemiği ile eklem meydana getirir.

Gözyaşı Kemiği

Yüz kemikleri içinde en küçüğüdür. Göz çukuru iç yan duvarının önünde yer alır. Çift kemiktir. Bu kemiğin üzerindeki olukta göz yaşı kesesi yer alır. İsmini de buradan almıştır.

Damak Kemiği

Üst çene kemiği ve kafa kemiklerinden temel kemiğin kanatsı çıkıntıları arasında yer alır. L şeklindedir. Çift kemiktir. Sert damağın 1/3 arka bölümünü oluşturur.

Alt Boynuzcuk Kemiği

Burun boşluğunun dış yan duvarında, kendi üstüne kıvrılmış gibi duran küçük kemiktir. Çift kemiktir. Burun boşluğu dış yan duvarındaki alt kemik çıkıntılarının oluşumunu sağlar.

Sapan Kemiği

Burun bölmesinin arka alt kısmını yapan kemiktir. Tek kemiktir. Temel kemik, üst çene kemiği, damak kemiği ve kalbur kemik arasındadır. Üst çene kemikleri arasında bar adet bulunan tek kemiktir.

Alt Çene Kemikleri

Alt Çene Kemiği

Yüz iskeletinin en büyük ve en sağlam kemiğidir. Kafatası iskeletinin ise tek hareketli kemiğidir. Alt çene kemiği açıklığı arkaya bakan U şeklinde bir gövde ve gövdenin her iki yanında yukarıya doğru uzanan iki adet alt çene kemiği kolundan oluşur.

Alt çene kemiği kolunun üst ucunun arkasındaki alt çene kemiği başı, şakak kemiği ile eklem meydana getirir. Bu ekleme alt çene eklemi denir. Alt çene kemiği gövdesinin üzerinde üst çene kemiğinde olduğu gibi diş çukurları bulunur.

Dil Kemiği

Boyun önünde, gırtlağın üstünde, dil kökünün aşağısında U şeklindedir. Tek kemiktir. İskeletteki diğer hiçbir kemik ile eklem meydana getirmez. İskelete kas ve bağlarla tutunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.