Thales’in Hayatı

0 0

Thales Hayatı

 

 1. Thales Kimdir

 • Thales’in hayatı hakkında diğer eski çağ yunan bilim adamları gibi fazla bilgi yoktur.
 • Ünlü matematikçi Pisagor’un öğretmeni olduğu düşünülmektedir.
 • Eski Yunan Çağının 7 bilge adamından biridir.
 • Milattan önce 624 yılında O zaman ki Yunan şehri Milletus da doğmuştur. Miletus bugün Türkiye’de İzmir şehrinin bulunduğu bölgededir.
 • Bazı kaynaklara göre Ailesi soylu bir ailedir. Eski Yunan çağında Thebes ailesine dayanır. Kimi kaynaklara göre ise ailesinin kökleri Lübnan, Suriye, İsrail bölgesine dayanır.
 • Gençlik yıllarında Mısır’a seyahat yapmış ve orada matematik ve astronomi öğrenmiştir.
 • Yaşamındaki bilgiler çelişkiler ile doludur kimi kaynaklara göre evlenmiş ve bir çocuğu vardır. Kimi kaynaklara göre ise hiç evlenmemiştir.
 • Politika ve ticaret ile ilgilenmiştir. Zeytinin iyi hasat vereceği bir yılda bunu tahmin edip tüm zeytin ağaçlarını aldığı ve zengin olduğu söylenir. Yerel politikada da söz sahibi olmuş ve persler, Lidyalılar ve Med imparatorluğu arasında anlaşmazlıklarda etkili rol üstlenmiştir. Bu ülkelerin birbirleriyle anlaşmasında etkili olmuştur
 • Thales’in hayatı milattan önce 546 yılında 78 yaşındayken son bulmuştur. Spor yaparken su kaybından dolayı öldüğü söylenmektedir
 • Thales bilimin birçok alanına hatırı sayılır derece de katkı yapmıştır. Tarihteki ilk bilim adamı diye düşünülür. Astronomi, matematik, felsefe, gibi alanlarda buluşları ve fikirleri mevcuttur.

 

 1. Felsefeye Katkıları

Bugün Thales hakkında bildiğimiz çoğu şey Aristo’dan gelmektedir. Kimi kaynaklara göre Thales felsefe alanında yazdığı bir eser yoktur. Kimilerine göre ise “On the Solstice” ve “On the Equinox” adlı iki eseri vardır.

Thales ilk Sokratik öncesi dönem filozoflarındandır. Thales’in ilk amacı bizim etrafımızdaki maddeleri tanımlamaktı. Maddesel olaylara bilimsel metotlar kullanarak natüralist yaklaşım girişiminde bulunan ilk bilim adamlarındandır.

Thales dini konularda da fikir beyan etmiştir. Başlangıcı ve sonu olmayan bir Tanrı olduğunu düşünmüştür. Felsefi fikrine göre adalet kelimesinin iki anlamı vardır. Biri yazılı olan adalet diğeri i,se gökten gelen ruhsal adalet. İkisine de önem vermiştir.

Mutluluk tanımı 3 faktörden meydana gelmektedir. Sağlıklı vücut, Zengin maneviyat, Öğrenmeye açık mahiyet.

Thales’in çekirdek fikirlerinden biri de şudur. Bizim ailemize verdiğimiz destek kadar çocuklarımızdan destek beklemeliyiz.

 1. Matematiğe Katkıları

Thales Felsefeye yaptığı katkıların yanında matematiğe de katkılarda bulunmuştur. Geometri alanında yaptığı çalışmalar günümüze kadar geçerliliğini koruyan çalışmalardır.

 • Çemberin çapını Thales tanımlamıştır. Çemberi iki eşit parçaya ayıran ve çemberin en uzun kirişi olan doğru parçasına çap denir.
 • İkizkenar üçgenin eşit kenarlarına bakana açıları birbirine eşittir.
 • İki doğrunun kesiştiği yerde meydana gelen ter açılar birbirine eşittir.
 • Eğer iki üçgen eş ise bir kenarı ve iki açısı eşit olmalıdır. Bu teorem üçgende benzerlik konusunun da temelini oluşturmaktadır.
 • Bir kenarı çemberin çapı olan herhangi bir üçgen dik üçgendir. Ya da başka bir deyişle dik üçgenin hipotenüsü, o üçgeni çevreleyen çemberin çapıdır.
 • En ünlü teoremi ise Thales Teoremi diye ünlenen teoremidir. Bu teorem şöyle ifade edilir. Bir takım paralel doğrular, kendilerini kesen her doğruyu orantılı parçalara ayırırlar.

 

 1. Dünyanın Şekli İle İlgili Görüşleri

 • Su hayatın başlangıcıdır. Thales’e göre su bütün elementlerin temelidir. Her şey sudan oluşmuştur. Her maddenin temelinde su vardır.
 • Dünya küreseldir. Hiçbir ispatı olmamasına rağmen dünyanın küresel olduğuna inanan ilk bilim adamıdır
 • Deprem Teorisi. Bu teorinin temelinde dünyanın su üzerinde aktığı düşüncesi yatar. Bu düşüncenin bugünün verileri ışığında yanlış olduğunu söylemek zor değildir. Fakat o gün için depremin Tanrılar kızınca olduğunu düşünen bir toplum için Thales depremlere bilimsel bir açıdan yaklaşmaya çalışmıştır.
 1. Astronomiye Katkıları

 • Dünya’nın Güneş’in yörüngesinde döndüğünü ilk söyleyen bilim adamıdır.
 • Yine gece gündüz sürelerinin değiştiğini fark eden ilk bilim adamıdır.
 • Yılı 365 Güne bölmüştür. Mevsimleri keşfeden ilk bilim adamıdır.

 

 1. Thales Sözleri

 • Kelimelerin çok olması zekayı ispatlamaz.
 • Umut fakirin ekmeğidir.
 • Geçmiş kesindir, gelecek ise müphem
 • Kendini bil
 • Hiçbir şey evreni dolaşan düşüncelerden daha aktif değildir ve hiçbirşey ona boyun eğmek zorunda bırakan düşünceden daha güçlü değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.