Proteinlerin Sindirimi Nerede Başlar Nerede Biter?

0 1

Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi nerede başlar diye sorulduğunda genelde kimyasal sindirimden bahsedilir. Fiziksel olarak sorulursa çoğu besinde olduğu gibi proteinlerin sindirimi de ağızda başlar.

Proteinlerin Sindirimi Nasıl Gerçekleşir?

Midede pepsin enzimi proteinlerin sindirimini başlatırken, Pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan fırçamsı yüzey enzimleri sindirimi tamamlar.

Midede Protein Sindirimi

 • Öncelikle ağızda fiziksel olarak parçalanan ve tükürük bezleriyle püre haline getirilmiş protein içeren besinler mideye ulaşır.

 

 • Mide içerisinde bulunan pepsinojen maddesi, Hidroklorik Asitin ortamın asitliğini arttırmasıyla pepsine dönüşür.

 

 • Yeni oluşan bu pepsin molekülleri, daha fazla pepsin oluşumu için katalizör gibi davranır.

 

 • Daha sonra oluşan bu pepsin molekülleri, proteinleri zincirlerini daha küçük zincirler olan  peptitlere
  peptit zinciri

  dönüştürür.

 • Mide içerisinde protein sindirimi karbonhidrat sindirimine göre daha uzun sürer.

 

 • Mide içerisinde protein sindirimi yağ sindirimine göre daha kısa sürer.

 

 • Protein ağırlıklı yiyecekler sindirimi daha etkili olması için midede daha uzun süre kalırlar. Bu durum da daha uzun süre midede tokluk hissi oluşmasını sağlar.

 

İnce Bağırsakta Protein Sindirimi

 • Midede protein zincirlerinden daha küçük peptit zincirlerine dönüştürülen proteinler buradan kimus halinde ince bağırsağa geçer.

 

 • Protein sindiriminin çoğunluğu burada gerçekleşir.

 

 • Pankreas burada devreye girerek bazı enzimler salgılar. Bunlar tripsin, kimotripsin, elastas ve karboksipeptidaz. Burada ilk üç enzim peptitleri küçük peptitlere dönüştütrürken, son enzim ise küçük peptitleri parçalayarak amino asitlere dönüştürür.

 

 • İnce bağırsaktaki fırçamsı yüzey enzimleri son işlemleri tamamlayarak  peptit zincirlerini proteinin yapı taşı olan amino asitlere kadar parçalar.

 

 • Daha sonra ince bağırsak kasılarak, sindirilmiş besinleri emilim bölgesine doğru iter.

 

 • İnce bağırsağın alt kısmında amino asitler bağırsak lümenlerinden bağırsak hücreleri sayesinde kana aktarılır.

 

 • Bu kana aktarılma işleminden önce epitel hücrelerde parçalanmamış bazı çok küçük peptit zincirleri olabilir. Epitel hücrelerde bu peptit zincirleri de parçalanır.

 

 • Bu işlem için tabi ki hücre enerji kaynağı ATP kullanılır.

 

 • Kana geçen amino asitler buradan karaciğere nakledilir.

Karaciğerde Protein Sindirimi Kontrolü

Diğer bütün makro besinlerde olduğu gibi karaciğer, aminoasitlerin dağıtımı ve tam olarak parçalanması için bir kontrol noktasıdır. Bilindiği üzere amino asitler azot içeren maddelerdir. Bu yüzden, amino asitlerin daha fazla sindirilmesi  azot içeren amonyak meydana getirir. İşte proteinlerin sindirimi sonucu oluşan zehirli madde budur. Amonyak zehirli bir madde olduğu için karaciğer onu üreye dönüştürür ve böbreğe gönderir. Böbrek de üreyi idrar ile atar.

Daha sonra karaciğerdeki amino asitler tekrar vücut içerisindeki hücreler, RNA ve DNA için gerekli proteinleri üretmek üzere hücrelere gönderilir. Amino asitler enerji üretiminde çok fazla kullanılmaz. Daha çok hücrenin temel yapısı için gerekli işlerde örneğin enzim üretimi gibi işlerde kullanılır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.