Potasyum elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

0 0

Potasyum Nedir?

Periyodik tablonun Ia grubunda yer alan alkali metallerin lityum ve sodyumdan sonra gelen üçüncü elementidir. Potasyum elementinin özellikleri arasında canlılar için hayati öneme sahip olması bulunmaktadır. Bu yazıda  Potasyum elementinin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgiyi bulacaksınız.

Potasyum elementinin Özellikleri

Potasyum elementinin özellikleri şunlardır:

 • Potasyum simgesi K, atom numarası 19, erime noktası 63,65 santigrat derece, kaynama noktası ise 774 santigrat derecedir.

 

 • Potasyum atomu en dış yörüngesinde tek elektronu vardır. Bu elektronu kolaylıkla verdiğinden bütün bileşiklerinde +1 değerlik alır.

 

 • Elektroliz yoluyla ayrılan ilk metaldir. 1807 yılında Sir Humphry Davy, erimiş potasyum hidroksidi bir volta pilinde elektrolizi yoluyla potasyumu elde etti.

 

 • Potasyum elementi, yumuşak ve gümüş beyazı parlaklığındadır. Ayrıca erime noktası düşük, ısı ve elektrik iletkenliği yüksektir.

 

 • Potasyumun alevi mor renkli iken, buharı ise yeşildir.
 • Bolluk bakımından Yerdeki elementler arasında yedinci sıradadır. Doğadaki potasyumun çoğu; muskovit, mika ve ortoklaz gibi minerallerde suda çözünmeyen bileşikler halinde bulunur. Fakat bu minerallerden elde edilmesi, çok zordur. Karnalit, kizerit ve polihalit gibi minerallerden ise elektroliz yoluyla elde edilebilir.

 

 • Potasyum üretiminde en önemli kaynaklar tuz yatakları ve tuzlu sulardır. Erimiş potasyum klorürün 870 santigrat derecede sodyumla indirgenmesi sonucu potasyum elde edilir. Potasyum klorür ise karnalitten ana çözeltinin buharlaştırılması sırasında seçici çöktürme yoluyla elde edilir.

 

 • Elektroliz yoluyla potasyum üretiminde ise erimiş potasyum hidroksit, siyanür ya da erimiş potasyum halojenür içinde çözünmüş potasyum oksituzları ayrıştırılır.

 

 • Potasyum elementi suyla hızlı tepkimeye girer.Bu tepkime sonucu yanıcı olan hidrojen gazı açığa çıkar ve potasyum hidroksit çözeltisi meydana gelir.

 

 • Bütün bitkiler iyi bir potasyum kaynağıdır. Kökleriyle toprakta çözünebilen potasyum tuzlarını emerler ve depolarlar. Bitkiler yakıldığında bu organik tuzlar potasyum karbonata dönüşür.

 

Potasyum Kullanım Alanları

Potasyum kullanım alanları şunlardır:

 • Metal halinde potasyumun kullanım alanı çok azdır. Isı aktarıcı olarak yararlanılan sıvı haldeki sodyumlu alaşımlarda kullanılır.

 

 • Bir potasyum bileşiği olan potasyum süperoksitin kirli havayla tepkimeye girerek oksijen açığa çıkarıp, karbondioksit ve ve su buharını uzaklaştırdığından koruyucu gaz maskelerinde kullanılır.

 

 • İnsan vücudunda potasyum iyonları, sodyum iyonları ile birlikte  sinir ve kas liflerindeki kimyasal uyarıların hücre zarlarına iletilmesini sağlar. Ayrıca, hücreye besin girişiyle artıkların uzaklaştırılması arasındaki dengeyi kurar.

 

 • Potasyum bileşiklerinin gübre olarak tarımdaki önemi çok büyüktür.

 

 • Patlayıcı üretiminde çok kullanılır.

 

 • Potasyum bileşiklerinden potasyum klorür, renksiz ya da beyaz renklidir. Kristal yapılı olan bu potasyum bileşiği gübre üretiminde ve diğer potasyum bileşiklerinin üretiminde kullanılır.

 

 • Bir diğer potasyum bileşiği potasyum hidroksittir. Potas diye de bilinir. Bu bileşikten sıvı sabun ve deterjanların üretiminde yararlanılır.

 

 • Potasyum karbonat; cam üretiminde, dokuma boyalarında, metallerin temizlenmesinde ve elektrik yoluyla kaplanmasında kullanılır.
 • Potasyum İyodür, iyot eksikliğine karşı sofra tuzlarına ve hayvan yemlerine katılır. Ayrıca, guatr ve mantar enfeksiyonları gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

 

 • Potasyum nitrat güherçile olarak bilinir. yeryüzünde kayaçlarda ve mağaralarda beyaz bir kabuk halinde bulunur. Gübre olarak, patlayıcılarda ve havai fişeklerde yaygın olarak kullanılır.

 

 • Potasyum sülfat, sanayide gübre kauçuk ve potasyum karbonat üretiminde kullanılır. Tıpta ise müshil olarak yararlanılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.