Omuz, Kol, Ön Kol ve El Kemikleri Nelerdir?

0 0

Üst Ekstremite Kemikleri

Üst ekstremiteye üst taraf ya da üst yan da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedir. Sağ ve sol üst taraflarda 32’şer adet, toplam 64 kemik vardır.

Üst taraf kemikleri 4 bölümde incelenir:

1- Omuz kemikleri

  • Kürek kemiği
  • Köprücük Kemiği

2- Kol kemiği

3- Ön kol kemikleri

  • Döner kemik
  • Dirsek kemiği

4- El kemikleri

  • El bilek kemikleri
  • El tarak kemikleri
  • El parmak kemikleri

Omuz Kemikleri

Omuz kemikleri, kürek kemiği ve köprücük kemiğidir.

Kürek Kemiği

Göğüs kafesinin arkasına kas ve zarlarla tutunmuş, yassı, üçgen şeklinde bir kemiktir. İki yüzüi üç köşesi ve üç kenarı vardır. Hafif çukur olan ön yüzü, 2-7. kaburgalara yaslanır.

Arka yüzdeki kemiği ikiye ayıran belirgin çıkıntıya kürek dikeni denir. Bu çıkıntının devamı şeklinde olan ve köprücük kemiğiyle eklem yapan genişlemiş ucuna omuz çıkıntısı denir.

Kürek kemiğinin kalın olan üst dış köşesinde sığ çukur vardır. Bu çukur omuz eklemini oluşturur. Üst kenarın dış yan bölümünde olan gaga şeklindeki çıkıntıya korakoid çıkıntı denir. Bu çıkıntıya, eklem bağları ile bazı göğüs ve kol kasları tutunur.

Köprücük Kemiği

Yatık S şeklinde uzun bir kemiktir. Göğüs kemiği ve kürek kemiği ile eklem yapar. Dıştan rahatlıkla görülebilen ve vücutta en kolay kırılabilen kemiktir.

Kol Kemiği

Üst tarafın en büyük kemiğidir. Tipik uzun kemiktir. Tüm uzun kemiklerde olduğu gibi alt uç, üst uç bir de gövdesi vardır.

Üst uçta bulunan kürek kemiği ile eklem yapan yarım küre şeklindeki yapıya humerus başı denir. Humerusun alt ucunun iç yanında yer alan, dirsek kemiği ile eklem meydana getiren makara şeklindeki yapıya humerus makarası, döner kemikle eklem meydana getiren yapıya ise humerus başçığı denir.

Ön Kol Kemikleri

Dirsek ile el bileği arasındaki bölüme denir. Döner kemik ve dirsek kemiğini içerir.

Döner Kemik

Anatomik duruşa göre ön kol iskeletinin dış yanındadır. Bu pozisyonda dirsek kemiği ile birbirine paraleldir. El, başparmak içe gelecek şekilde tutulduğunda iki kemik çapraz bir şekilde durur. Döner kemik başparmak hizasına gelen kemiktir.

Döner kemik uzun bir kemiktir. Alt ucu, üst ucuna göre daha kalındır. Döner kemik, üst uçta humerus ile eklem meydana getirerek dirsek eklemini oluşturur. Ayrıca üst uçta dirsek kemiği ile de eklem meydana getirir. Döner kemik, altta el bilek kemiklerinin birinci sıra ilk üç kemiği ile eklem yaparak el bilek eklemini oluşturur. Alt ucun iç yanında dirsek kemiği ile eklem yapar.

Dirsek Kemiği

Ön kol iskeletinin iç yanında serçe parmak hizasında uzun bir kemiktir. İki ucu bir gövdesi vardır. Döner kemiğin aksine dirsek kemiğinin üst ucu alt ucuna göre daha kalındır. ÜSt ucun arkasındaki belirgin çıkıntıya dirsek çıkıbtısı denir. Bu çıkıntı deri altında kolayca hissedilir.

Dirsek kemiği, üst uçta humerus makarası ve döner kemikle eklem yapar. Alt ucu döner kemikle eklem yapar.

El Kemikleri

Her bir el iskeletinde 27 adet kemik bulunur. El kemikleri el bileği kemikleri, el tarağı kemikleri ve el parmak kemikleri olarak üç grup olarak incelenir.

El Bileği Kemikleri

El bileği iskeleti 8 kısa kemikten oluşmuştur. Bu kemikler bağlarla sıkıca birbirine bağlandıklarından hareketleri kısıtlanmıştır. El bilek kemikleri 4’er adet iki sıra halinde dizilmiştir.

El Tarak Kemikleri

El tarak kemikleri 5 adet ince, uzun kemiklerdir. Avuç içi ve el sırtının iskeletini oluştururlar. El tarak kemikleri başparmaktan başlayarak Romen rakamları ile adlandırılırlar.

El Parmak Kemikleri

El parmaklarının iskeletini yapan kemiklerdir. Uzun kemik karakterindedir. Başparmakta iki, diğer parmaklarda üçer tane toplam 14 adettir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.