Omurganın Görevi Nedir? Omurganın Yapısı Nasıldır?

0 1

Omurga

Omurganın görevi iskelet sistemi açısından çok önemlidir. Omurga, kafatası tabanından başlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan omurların üst üste dizilmesiyle oluşmuş kemik kolondur.

Omurganın Görevi

 • Omurga, baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşır. Bu ağırlığı pelvis iskeleti aracılığıyla alt yanlara iletir.
 • Başın ve gövdenin hareketini sağlar.
 • Omurganın görevi arasında en önemlisi, omurga kanalında bulunan omuriliği darbelere karşı korumasıdır.

Omurganın Yapısı

Omurga, 33 ya da 34 omurun üst üste sıralanmasıyla oluşur. Yetişkinlerde ise sakrum ve koksiks omurlarının kemikleşip kaynaşmasından dolayı 26 adet bağımsız kemikten oluşur.

26 adet omur birbirlerine omurlar arası disk olarak adlandırılan lifli kıkırdaktan yapılı bağlarla bağlanmıştır. Yetişkinlerde 60-70 cm arasında olan omurga uzunluğunun 1/4 ünü diskler, 3/4 ünü ise omurlar oluşturur.

Omurgayı oluşturan ve sakrumun üzerinde kalan ilk 24 omur hareketli omurlar ya dagerçek omurlar diye adlandırılır.

Omurga önde ve arkadan bakıldığında düz bir sütun şeklindedir. Yandan bakıldığında ise birtakım eğrilikler görülür. Öne doğru olan eğriliklere lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denir. Boyun ve bel bölgesinde lordoz, göğüs ve sakral bölgede kifoz vardır.

Omurganın bölgeleri ve omur sayıları şöyledir:

 • Boyun omurları, 7 omur
 • Göğüs omurları, 12 omur
 • Bel omurları, 5 omur
 • Kuyruk sokumu 5 omur fakat yetişkinlerde  kemik haline gelmiştir.
 • Kuyruk omurları 5 omur fakat yetişkinlerde kemik haline gelmiştir.

Omurun Yapısı

Birinci ve ikinci boyun omurları ile kemikleşen sakrum ve koksiks omurları hariç diğer omurlar ortak bir anatomik yapıya sahiptir.

 • Omur Gövdesi: Omurların ön bölümünde kısa, silindirik yapılardır. Büyüklükleri ikinci boyun omurundan başlayarak, kuyruk sokumuna doğru kademeli şekilde artar.

 

 • Omur Kemeri: Omurun arka bölümünü oluşturan, omur gövdesinin arkasında bulunan kavisli yapıdır. İki adet ayakçıkla omurgaya tutunur. Üzerinde 7 adet çıkıntı vardır.
 • Omur Deliği: Omur gövdesi ile omur kemerinin çevrelediği her bir omurun ortasında bulunan deliktir. Omurların üst üste dizilmesiyle omur delikleri üst üste gelerek bir kanal oluşturur. Oluşan bu kanala omurga kanalı denir. Bu kanalda merkezi sinir sitemi organı olan omurilik bulunur. Omurganın görevi arasında en önemli görev olan omuriliği koruma görevi bu kanal sayesinde gerçekleşir.

 

 • Dikensi Çıkıntı: Omurların arka ortasında bulunan sivri çıkıntıdır. Her bir omurda bir tane bulunur.

 

 • Enine Çıkıntı: Omurların yanlarında, enine durumda bulanan çıkıntıdır. Her bir omurda iki tane bulunur.

 

 • Eklem Çıkıntısı: Eklem çıkıntılarıdır. Altta iki, üstte iki tane olmak üzere toplam dört adet bulunur.

Bölgelere Göre Omurlar ve Özellikleri

Boyun Omurları

Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Hareketli omurların en küçükleridir. Enine çıkıntıların üzerindeki delikler üst üste gelerek bir kanal oluşturur. Buradan beyne giden arter geçer. İlk iki boyun omuru diğerlerinden farklıdır:

 • Atlas: Birinci boyun omurudur. Atlasın gövdesi ve dikensi çıkıntısı yoktur. Kafa kemiklerinden art kafa kemiği ile eklem meydana getirir.
 • Eksen: İkinci boyun omurudur. Gövdesi üzerinde dens denen silindirik bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı atlasla eklem meydana getirir. Bu eklem sayesinde başın sağa, sola dönme hareketi yapılır.

Göğüs Omurları

Göğüs omurları 12 adettir. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarında göre daha kalındır. Her bir tipik göğüs omuru 10 adet eklem yüzüne sahiptir. Tüm göğüs omurları, gövdesi ve enine çıkıntılarındaki eklem yüzleri ile kaburgalarla eklem meydana getirir.

Bel Omurları

Bel omurları 5 adettir. Bel omurlarının gövdeleri, taşıdığı ağırlığın artmasına bağlı olarak diğer omurlara göre daha kalındır. omurların en sağlam ve en büyükleridir.

Kuyruk Sokumu Kemiği

Sakral omurların ve arasındaki disklerin kemikleşip birleşmesiyle oluşmuştur. Başlangıçta 5 adet olan omur birleşerek yetişkinde tek kemik halini almıştır. Kuyruk sokumu kemiği, büyük, üçgen şeklinde bir kemiktir. Yanlarda kalça kemiği ile eklem meydan getirir.

Kuyruk Kemiği

Omurganın en son bölgesidir. 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşmuş tek kemiktir. Üstte kuyruk sokumu kemiği ile eklem meydana getirir. Alt ucu serbest, küçük bir üçgen şeklindedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.