Oksijen Kullanım Alanları, Oksijen Elementinin Özellikleri

0 1

Oksijen Nedir?

Oksijen kullanım alanları arasında en hayati öneme arz eden olay şüphesiz ki solunumdur. Bunu dışındaki oksijen kullanım alanları hakkında daha fazla bilgiyi bu yazıda bulacaksınız. Oksijen elementi, atom numarası 8 olan, simgesi O olan periyodik tablonun VIA grubunda yer alan ametal özelliğinde bir kimyasal elementtir. Oksijen kullanım alanları hakkında daha fazla bilgiden önce oksijenin özelliklerinden bahsedelim.

Oksijen Elementinin Özellikleri

Oksijen elementinin özellikleri maddeler halinde şöyledir:

 • Oksijen yer atmosferinin ağırlıkça yüzde 23’ünü, deniz suyunun yüzde 85,8’ini ve yer kabuğunun yüzde 46,6’sını oluşturur. Yer kabuğunda en bol bulunan elementtir.

 

 • Oksijen, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. En önemli bileşiği sudur.

 

 • Hayvanlar ve basit yapılı bitkilerin solunum sırasında atmosferden oksijen alıp karbon dioksit vermelerine karşılık, Üstün yapılı yeşil bitkiler atmosferden aldıkları karbon dioksidi güneş ışığı eşliğinde yani  fotosentez ile organik bileşiklere ve oksijene dönüştürür.

 

 • Atmosferdeki serbest oksijenin hemen hemen tümünü fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijen oluşturur.

 

 • Oksijen tatlı suda hacimce yüzde 3 oranında deniz suyunda ise bundan biraz daha düşük oranda çözünür. Çözünmüş oksijen başta balıklar olmak üzere bütün su canlıların yaşaması için gereklidir.
 • Oksijenin kaynama noktası olan -183 santigrat derecenin altında açık mavi renkli bir sıvıdır. Erime noktası olan -218 santigrat derecede de katı hale geçer.

 

 • Yerdeki ve atmosferin alt katmanlarındaki oksijen gazı hemen hemen  tümüyle iki atomlu oksijen moleküllerinden oluşur. Ozon adı verilen üç atomlu oksijen ve tek atomlu oksijen ise daha çok atmosferin üst katmanlarında bulunur.

 

 • Ozon katmanı yeri Güneş’in mor ötesi ışınlarında korur.

 

 • Saf oksijenin ağırlığı havanın ağırlığının 1,1 katıdır.

 

 • Bu gazı bir element olarak ilk kez 1775-1777 yılları arasında Fransız kimyacı Antoine Lavosier tanımladı, adlandırdı ve flojiston kuramına karşı çıkarak yanma olayında oksijenin rol oynadığını açıkladı.

Oksijen Kullanım Alanları

 • Canlıların solunumu, atmosfer oksijenin önemli miktarda tüketimine neden olur. Yeşil bitkilerin klorofil işlevi bu oksijeni kısmen yeniden oluşturur.

 

 • Metalurji sanayisinde çoğunlukla verimi arttırmak ya da tepkimelerin oluşmasını sağlamak için aşırı oksijenli hava ya da arı oksijenden yararlanılır.

 

 • Dünya arı oksijen üretimi günde yaklaşık 50 milyon metreküp kadardır. Demir metalurjisi bunun yarısına yakın bölümünü, yüksek fırınlarda değiştirgeçlerdeki arıtma işlemi sırasında kullanılır.

 

 • Sanayide oksijen üretiminde kullanılan en önemli kaynak havadır.

 

 • 1970 yıllarında itibaren başta çelik üretimi olmak üzere metalurji sanayisinde ve kimya sanayisinde normal hava yerine oksijen ya da oksijence zenginleştirilmiş hava kullanılmaya başlandı ve giderek yaygınlaştı. Üretilmiş her ton çelik 60 metreküp oksijen gerektirir.
 • Kimya sanayisinde sülfirik asit ve hava gazı üretimi ve nitrik asit üretmek için amonyağın yükseltgenmesi sırasında kullanılır.

 

 • Oksijen çadırları, oksijen maskeleri ve kuvözler başta olmak üzere tıp alnında da çok çeşitli amaçlarla kullanılan bu gazdan genel anestezi sırasında da yararlanılır.

 

 • Oksijen, sıvı hidrojenle birlikte füze motorlarda propergol olarak da kullanılır. Gerek yalnız başına gerek havada kullanılan en önemli yakıttır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.