Neon Elementinin Özellikleri, Neon Kullanım Alanları

0 0

Neon Nedir?

Neon simgesi Ne olan, periyodik tablonun soy gazlar grubunda yer alan kimyasal elementtir. Helyumdan sonra ikinci soy gazdır. Neon elementinin özellikleri hakkında daha fazla bilgiye geçelim.

Neon Elementinin Özellikleri

Neon elementinin özellikleri şunlardır:

 • Atom numarası 10, Atom ağırlığı 20,183 gram/mol, yoğunluğu 0,89990 gram/litre.

 

 • Eylemsiz yani tepkimeye girmeyen bir elementtir.

 

 • Renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan daha hafif olan bir gazdır.

 

 • Yer atmosferinde ve yer kabuğundaki kayaçların içinde sıkışmış halde çok az miktarlarda bulunur.

 

 • Neon atmosferde helyuma oranla 3.5 kez daha bol bulunmakla birlikte, kuru havanın hacminin yalnızca yüzde 0,0018’i neondan oluşur. Bu element evrende yere göre daha fazla bulunur.

 

 • Neon elementinin yoğunlaşma ya da kaynama noktası -246,048 santigrat derecedir. Bu sıcaklıkta sıvı hale gelir. Bu sıcaklığın sadece 2.5 santigrat derece altında ise donma noktası mevcuttur. Yani donma noktası -248,67 santigrat derecedir.

 

 • Düşük basınç altındayken içinden bir elektrik akımı geçirildiğinde parlak turuncu-kırmızı arası bir ışık salar.

 

 • Neonu ilk olarak 1898 yılında İngiliz kimyacılar Sir William Ramsay ve Morris W. Travers, havanın sıvı hale getirilmesiyle ayrıştırdıkları ham argonun en uçucu bileşeni olarak buldular. İçinden elektrik geçirildiğinde görülmemiş bir parlaklığa ulaştığında yeni bir element olduğu hemen anlaşıldı.

 

 • Neon gazı sanayide sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılması yoluyla üretilir. Sıvılaştırılmış havanın en uçucu bölümü helyum, neon ve azot karışımından oluşur. Bu gazların sıvılaşma sıcaklıkları oksijeninkinden daha düşüktür. Bu karışım hacim bakımından %12 helyum, %50 azot ve %38 neondan oluşur. Azot bu karışımdan yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında yoğunlaştırılır. Sonra, oldukça soğutulmuş odun kömürünün üstünde yüze tutma yoluyla (adsorpsiyon) uzaklaştırılır. Geriye kalan neon helyum karışımındaki neon etkinleştirilmiş odun kömürü üstünde  düşük sıcaklıkta seçici olarak yüze tutma yöntemiyle ayrıştırılır. Bu yöntemle 88 ton sıvı havadan 1 kilogram neon elde edilir.

 

 • Neonun hiçbir kararlı kimyasal bileşiği yoktur.

 

 • Neon molekülleri tek atoma sahiptir.

 

 • Diğer bazı soy gazların tersine neon klatrat vermez. Bu da onun diğer gazlardan ayrılmasını sağlar.

Neon Kullanım Alanları

Neon kullanım alanları şunlardır:

 • Neon bazı reklam amacı güden aydınlatma tüplerinin doldurulmasında kullanılır. Bu tüpler turuncu bir ışık verir. Bu uygulama neonun bir elektrik boşalmaya geçişi kolaylıkla sağlamasına dayanır. Biraz cıva ve neon içeren kuru bir cam tüp düşük basınç altında sallandığında karanlıkta görülen turuncu bir ışık yayar. Cıvanın tübün çeperine sürtünmesi, ışıklandırmanın sağlanmasına yetecek bir elektriklenmeye yol açar. Bu gözlem, G. Claude’nin yarattığı neonlu aydınlatma sanayisinin hareket noktasını oluşturmuştur.

 

 • Aydınlatma tüplerinde ya da fototerapide kullanılan tüplerde neondan atmosferdeki öteki soy gazlarla beraber yararlanılır. Kullanılan gaz ışıl tüplerin genellikle uzunlukları büyük ve çapları küçüktür. Bunlar oldukça yüksek bir gerilim ile beslenmelidir.

 

 • Işıklı boşalmaların sağlanması bu tüplerin yalnızca düz çizgi halinde olmasını gerektiğinden bunlara çok çeşiti biçimler verilebilir. Özellikle harf ya sayı biçimi verilir. Aynı özellik bazı ışıklı sayısal göstergelerde de kullanılır.

 

 • Çok sayıda ışıklı göstergeler, neon içeren küçük ampullerdir. Bunların önemi son derece zayıf bir akımla işleyebilmeleridir.

 

 • Elektrikli panolarda ve flüoresan lambalarda kullanılır.

 

 • Reklam panolarında ve elektrik boşaltmalı lambalarda kullanılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.