Matematik Nedir? Matematik Hakkında Bazı Bilgiler

0 1

Matematik nedir sorusu üzerine beraber düşünelim. Öncelikle sözlük anlamına bakalım. Sözlük anlamıyla; biçimlerin, sayıların ve niceliklerin;

  • Yapılarını
  • Özelliklerini
  • Aralarındaki bağıntıları

Tümdengelimle akıl yürütme yoluyla inceleyen,

  • Aritmetik
  • Geometri
  • Cebir

Gibi dallara ayrılan bilim.

Sözlük anlamı bile sizi soğuttu değil mi? Ama soğutmasın. Çünkü okulda gördüğünüz derste olduğu gibi sözlükte de teorik bir sürü kelime sizi sadece yordu. Derine inmenize izin vermedi.

Öncelikle bu bilimle ilgili en yanlış bilinen bilgi; matematik sadece sayılarla ilgilidir söylencesi. Bilim olarak tabi ki sayıları da barındırır. Fakat sadece bunlarla ilgili değildir.

Matematik kelimesi kökeni Yunancadan gelmektedir. Ta mathemata. Hâlihazırda sahip olduğumuz şeyleri alarak kazanma anlamına gelir. Yani bir nevi bildiğin şeyi bilmek anlamına gelir. Bu da biraz sonra anlatacağım gibi aslında doğamızda olan şeyi keşfetmektir.

Matematiğin içerisinde birçok tanımlanmış sayılarla ilgisi olmayan yapılar mevcuttur. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra matematiği daha iyi anlamak için üç kategoriye ayıralım:

1-İnsan Çabası Olarak Matematik

Asıl özü insan çabasıdır. Mesela bir yeri ölçülecek ve hiçbir alet yok. Bu yer nispeten küçük bir yer ise insanoğlu düşünmüş ve evrensel bir ölçü birimi olmasa da “karış” ölçü birimini icat etmiş. Daha büyük bir yer için “kulaç” ölçü birimini icat etmiş. İşte bu matematik biliminin özüdür.

Her meslekte de sezgisel olarak bu örnekte olduğu gibi kullanılmaktadır.  Ya da bir folklor oyunu düşünün. Folklor gösteri ekipleri gösterilerine hazırlanırken, figürleri en ufak parçalara bölerek hazırlanırlar. Bu ufak parçaları önce çok kere neredeyse refleks olacak şekilde çalışıp öğrenirler. Daha sonra birden çok figürü hızlı bir şekilde birinden diğerine geçmek suretiyle kullanarak gösteri oluştururlar. İşte bu da bir nevi matematik içindeki “örüntü” konusudur

“Doğanın yasaları matematiğin diliyle yazılır”Galileo

2-Yüksek Bilim Olarak Matematik

Matematik en nihayetinde kimya, biyoloji, fizik, genetik, gibi bir bilimdir. Dolayısıyla tabi ki az önce bahsettiğimiz rolü dışında bir bilimsel disiplin olarak da rolü bulunmaktadır. Hatta matematik derin ve geniş bir bilim dalıdır. Bu yüzden bir doktora tezi bu bilimin dar bir alanı içinde bir teorem ya da tanım üzerine olmaktadır.

3-Müfredat Olarak Matematik

Maalesef ülkemizin eğitim sisteminden dolayı, her yerde bir yarış içerisindeyiz. Bu yarışı ve yarış sonunda sıralamayı yapmak için kullanılan temel şeyler;

  • Okuma,
  • Okuduğunu anlama ve
  • Matematik

Toplumda maalesef bu yüzden matematiğin sadece bu müfredatta yer alan bir takım hesaplamalar olduğu algısı oluşmaktadır.  Matematik sadece bu yüzden öğretildiği için, biraz önce bahsettiğim insan doğası gereği meydana gelen matematikten bahsedilmediği için çoğu insan matematikten soğumakta.

4- Matematikle ilgili Daha Fazla Bilgi

Matematiğin ne olduğuna dair bir örnek verelim. Örneğin; Bir bina inşa ediliyor. Bina boyanacak. Bu bina boyanmadan önce binanın etrafına bir iskele kurulur ki kolayca boyanabilsin. Bu iskeleyi kurup bırakırsanız bina boyanamaz. İşte gerçek matematik, binayı boyamaktır. İskele ise okulda gördüğümüz müfredat matematiğidir.

Bu konu bizim ne işimize yarayacak sorusu da meşhurdur. Tabi ki, ilerde patronunuz sizde hadi bakalım çabuk bu ikinci dereceden denklemin türevini getir demeyecek. Zaten bu gibi 3. Kategoride anlattığımız müfredat matematiğini bilgisayarlar da günümüzde kolayca yapmaktadır. Şöyle bir örnek verelim, okumayı öğrenirken, bir sistemde fişler vardır. Önce cümleden başlayarak  “Ali ata bak” gibi. Okumayı öğreniriz. Burada önemli olan Ali’nin ne yaptığı değil, okumayı öğrenmektir. Aynı şekilde müfredat matematiği bir temel oluşturmayı sağlar ve bunları kullanarak bazı problemler çözüme daha kolay kavuşur.

Unutmayın, matematik sonuçlarla değil süreçlerle ilgilenir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.