Leonhard Euler Kimdir

0 1

Leonhard Euler  18.yy yaşamış bir matematikçidir. 1707 yılın İsviçre’nin Basel şehrinde doğmuştur. Akademik yaşamının çoğunu ise Rusya ve Almanya’da geçirmiştir. Yaşamının sonlarına doğru körlük yaşasa da bu onun müthiş çalışmalara yapmasına engel olmamıştır. Neredeyse ortalama haftada bir matematiksel çalışma yayımlamıştır. Günümüzde çoğu çevrelerce gelmiş geçmiş en iyi matematikçi olarak düşünülür. Matematiğin çoğu alanı hakkında çalışmaları mevcuttur. Geometriden analize, trigonometriden cebire hatta astronomi, mekanik ve müziğin teorisi hakkında çalışmalar yapmıştır. Matematikte bugün kullandığımız çoğu gösterimin de öncülüğünü yapmış bir bilim adamıdır. Euler’in bu matematiksel işaretlerin standartlaşmasında göstermiş olduğu çaba matematik dilinin evrensel bir dile sahip olmasında etkili olmuştur.

Euler’in formülü diye bilinen eix = cosx + isinx formülü aritmetik, analiz, trigonometri ve karmaşık analizin birleştirilmesiyle meydana gelmiş bir denklemdir.

Euler’in popülerliğini ilk duyurmasını sağlayan keşfi ise 1735 yılında bulduğu sonsuz toplamın hesaplanmasıdır bir diğer ünlü matematikçi olan  Bernoulli’nin uğraşıp çözememesi sonucunda Basel problemi diye bilinen problemi çözmesidir.  Bunun sonucunda sonsuz serilerin  belli asal sayıların sonsuz çarpımına eşit olduğunu göstermiş oldu. Bu da daha sonra Riemann’ın çalışmalarına ilham kaynağı olmuş oldu.

Yine 1735’de Euler bir başka çözülmesi zor olan bir mantıksal problemi çözdü. Bu problemin adı da Königsberg’in yedi köprü problemi. Bu problem aslında bir şehrin planlanmasından ortaya çıkmıştır. Bu da aslında matematik günlük hayatımızda ne işe yarayacak sorusuna belki de iyi bir cevaptır. Königsberg şehri Rusya’da Pregel nehri tarafından ikisi nehrin ada şeklinde içinde kalan dört parçaya ayırmaktadır ve bu parçaları yedi köprüyle birbirine bağlanmıştır. Soru ise şudur: bu dört parça köprülerin hepsinden sadece bir kez geçilmek şartıyla gezilebilir mi? Euler bu problemin çözümü olmadığını yani bu şartlarda gezilemeyeceğini ispatlamıştır. Böylece matematiğin yeni bir dalı olan Çizge teorisinin de temellerini atmış oldu.

Euler’in bulduğu bir çok teoremden birkaçı aşığadaki gibidir:

  • Asal sayı teoremi
  • Bazı Fermat teoremlerinin ispatı
  • İntegral hesaplamalarının yöntemleri
  • Harmonik serilerin ıraksaklığını kullanarak asal sayıların sonsuzluğunun ispatı

Almanya macerasından sonra Rusya’ya dönüşünde çeşitli trajediler yaşadı 1771 yılında evi yandı ve 1773 yılında da kırk yıllık eşini kaybetti. Bundan 10 yıl sonra da kendisi öldi 1783 yılında.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.