Kriptoloji Nedir

0 0

Kriptoloji Nedir?

Kriptoloji kısaca şifre bilimi olarak bilinir.  Uzunca tanımlamak gerekirse, güvenli ve genellikle gizli bir şekilde bilgilerin saklanması veya bir başkasına iletilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Kriptoloji kelimesi Yunanca dilinden saklı, gizli manasına gelen kryptós ve yazı manasına gelen logos kelimesinin birleşmesinden meydana gelir.

Kriptolojinin Tarihi ve Gelişimi

İnsanoğlunun yıllardan beri fıtri olarak gelen iki özelliği vardır. Bunlardan biri iletişim ve bilgi paylaşımı diğeri ise iletişimde bulunduğu kişileri seçmek. Bu da doğal olarak insanların bilgileri paylaşmak istemedikleri insanların eline geçmesini engellemek için çeşitli çareler aramasına sebep olmuştur. Kriptolojinin ilk izlerine milattan önce 4000’li yıllarda Mısır ve Romalılar’ da görülmüştür.

Mısırlılarda iletişim için hiyeroglif, yani resim yazı, kullanılıyorlardı. Yazıcılar gizli şekilde kral adına olan mesajları iletiyorlardı. Daha sonra bilginler basit alfabe harf değişimini buldular. Bu mesajdaki harfleri gizli bir kuralla harflerin yerini değiştirmeye dayanır.

Romalılarda ise Sezar Şifrelemesi olarak bilinen şifreleme yöntemi popülerdir. Bu yöntem mesajdaki her harfin daha önceden anlaşılmış bir sayıda alfabede kaydırılmasıyla elde edilir.

Daha sonra da bunun gibi birçok yöntem kullanılmıştır. Mesela Atbash şifrelemesi de bunlardan bir tanesidir. O da Alfabedeki birinci harfi yirmi dokuzuncu harf ile, ikinci harfi yirmi sekizinci harf ile ve diğerlerini de bu şekilde değiştirmek suretiyle şifreleme yapmıştır.

Milattan sonra 850 yılına geldiğimiz de ise El-Kindi kriptoloji hakkında yazdığı eser ile bu bilimin öncülerinden olmuştur. Bu eserde şifreleri kırma konusunda yeni analizler üretmiştir. Bunlardan biri frekans analizidir.

Frekans analizi ile tek alfabeli şifreler büyük ölçüde çözülmeye başlamıştı. Bunun üzerine çoklu alfabe kullanılan şifreleme yöntemleri ortaya çıktı. Bu şifreleme yöntemi batının kriptolojisin babası olarak bilinen Leon Battista Alberti tarafından 1467’de açıklandı.

Avrupa’da yaşanan siyasi ve dini çekişmeler Kriptoloji bilimi hakkında gelişmeler meydana getirdi. Yeni şifreleme yöntemleri geliştirildikçe bu yöntemleri çözmek içinde yeni yöntemler geliştirilmekteydi. Bunlardan biri de 1840 yılında Edgar Allan Poe’nin sistematik metotuydu.

  1. Dünya Savaşı’na geldiğimizde ise artık kriptoloji bilimine makinelerin yardımı başladı. Bunun en meşhuru Enigma denen Nazi Almanya’sının makinasıydı.

Günümüzde ise artık teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlar yardımıyla matematik ve bilgisayar programlama dillerinin yardımıyla karmaşık haline gelmiş bu bilimin geleceği de hayli parlaktır. Çünkü  kredi kartlarının şifrelerinin, banka hesaplarının, sanal ortamda saklanan bilgilerin gizli kalması bu kriptoloji biliminin marifetiyle olmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.