Kalsiyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

0 0

Kalsiyum Elementi

Kalsiyum elementi periyodik tablonun IIa grubunda yer alır. Berilyum ve magnezyum elementinden sonra üçüncü toprak alkali metaldir. Bu yazıda kalsiyum elementinin özellikleri ve kalsiyum kullanım alanları hakkında bilgileri bulacaksınız.

Kalsiyum Elementinin Özellikleri

Kalsiyum elementinin özellikleri şunlardır:

 • Kalsiyum simgesi Ca, atom numarası 20, erime noktası 842 santigrat derece, kaynama noktası 1487 santigrta derece olan kimyasal elementtir.

 

 • Bolluk bakımında yer kabuğundaki elementler arasında beşinci sıradadır. İnsan vücudundaki metalik elementler arasında bolluk bakımında birinci sıradadır.

 

 • Kalsiyum elementi gümüş  griliğinde, oldukça sert buna karşılık hafif bir metal özelliğindedir.

 

 • İlk olarak 1808 yılında Sir Humphry Davy bir kireç ve cıva II oksit karışımının elektrolizi sonucunda oluşan amalgamdan cıvayı damıtarak ayırdı. Bunun sonucunda çok eski çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmakta olan kirecin, kalsiyum oksit olduğu anlaşıldı.

 

 • Kalsiyum elementi doğada serbest halde bulunmaz. Bileşikler halinde bulunan kalsiyum, yer kabuğunun yüzde 3,22’sini oluşturur.

 

 • Kalsiyum elementi, kalsiyum karbonat bir diğer adıyla kalsit halinde kireçtaşı, tebeşir, mermer, yumurta kabuğu, inci, mercan ve pek çok deniz hayvanının kabuğu gibi maddelerde yer alır. Kalsiyum fosfat halinde ise dişlerin ve kemiklerin yapısında bulunur.

 

 • İnsan vücudunun yüzde 2’si kalsiyum elementidir. Süt ve süt ürünleri başlıca kalsiyum kaynağıdır.
 • Kalsiyum, kirecin ısıtılan bir imbikte alüminyum ile indirgenmesi sonucu buharlaşan kalsiyum elementinin toplanmasıyla elde edilir.

 

 • Metal halde oksijen, su buharı ve azotla çok yavaş tepkimeye girerek sarı renkli bir oksit, hidroksit ve nitrür katmanıyla kaplanır. Havada ya da saf oksijenle yandığında oksit oluşturur. Ilı suyla kolayca, soğuk suyla ise yavaş tepkimeye girerek hidrojen açığa çıkarır.

 

Kalsiyum Kullanım Alanları

Kalsiyum kullanım alanları şunlardır:

 • Alüminyum, bakır, kurşun, magnezyum ve diğer ana metallerin alaşımla maddesi olarak kullanılır.

 

 • Nikel, çelik, kalaylı tunçlar ve bazı yüksek sıcaklık alaşımlarının oksitlenmesini önleyici olarak kullanılır.

 

 • Havası boşaltılmış elektron lambalarında kalan eser miktardaki gazlarla birleşerek tam bir boşluk oluşturmada ampul temizleyici olarak kullanılır.

 

 • Krom, toryum, uranyum, zirkonyum gibi metallerin oksitlerinin hazırlanmasında  indirgeyici olarak kullanılır.

 

 • Organik sıvıların suyunu alma maddesi olarak kullanılır.

 

 • Kalsiyum içeren kurşunlu alaşımdan telefon kablo kılıflarının ve akümülatörlerin ızgaralarının yapımında yararlanılır.

 

 • Kalsiyum karbonat, doğal kaynaklardan elde edilir. seramik, cam gibi çeşitli ürünlerde dolgu maddesi ve kalsiyum oksit üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.  Yapay olarak elde edilen kalsiyum karbonattan ise  kalsiyum eksikliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlarda, kabartma tozu gibi gıda maddelerinde ve laboratuvar çalışmalarında kullanılır.

 

 • Kireç olarak da bilinen kalsiyum oksit, yapı malzemesi olarak ve gübre olarak kullanılır. Kalsiyum karbür üretiminde ise başlangıç maddesi olarak kullanılır.

 

 • Kalsiyum karbür  ya da diğer adıyla karpit, gübrelerin bir bileşenidir. Ayrıca,  suda çözündüğünde yanıcı asetilen gazı oluşturur. Bu gaz çeşitli maddelerin kaynak yapımında  kullanılır.

 

 • Sönmüş kireç olarak bilinen kalsiyum hidroksit ise harçların, sıvaların ve çimentonun bir bileşenidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.