Horoskop Nedir? Nasıl Çıkarılır?

0 0

Horoskop Nedir? Nasıl Çıkarılır?

https://media.istockphoto.com/photos/astrology-smartphone-app-concept-picture-id1094164166?b=1&k=6&m=1094164166&s=170667a&w=0&h=A18diHDTG2estkziTN6FlONElPsr2Dihx34IXpGV4b4=

Astrolojide burçları temsil eden yıldızlar gökyüzünde belli bir düzen içinde sıralanmıştır bu düzeni gösteren yıldız haritasına Horoskop denir. Zodyak kuşağında 12 burç güneşle paralel olarak hareket halindedir. Bir olay sırasında hangi burcun nerede konumlandığını gösteren şemadır.  Örneğin kişi doğduğunda bu haritaya bakılarak bir doğum haritası çıkarılır. Bu hartaya göre doğan kişinin karakteristik özellikleri, mizacına uygun meslekler gibi temel meseleler hakkında fikir edinilebilir.

İnsanlar binlerce yıldır yıldızların ve gezegenlerin onlara mesajlar verdiğini ve bir şeyler anlattığını düşünmüşlerdir. Bu düşünce insanları astroloji ile ilgilenmeye ve yıldız ve gezegenlerin konumlarından anlamlar çıkarmaya itmiştir. Dünya’nın Güneş ve yıldızların 1 yılda aldıkları konuma göre şemalar ve haritalar çıkarmışlardır.

Astrolojide Evler ve Özellikleri

Horoskop yani Yıldız Haritası 12 ev ve o 12 evin içinde olan 12 burçtan oluşur. Her evin ve burcun temsil ettiği bazı özellikler vardır. Gezegenlerde bu burçlara göre yer değiştirir ve konumlanır. Bir kişi doğduğunda burcunu temsil eden evde hangi gezegen konumlanmışsa ona göre yorumlanır.

 • Birinci ev kişinin benliğini ve egosunu temsil eder. Kişinin kendisini nasıl gördüğü ve kendisini dışa nasıl yansıttığıyla ilgilenir. Bu evin burcu Koç Burcu’dur.
 • İkinci ev ekonomiyle alakalı olayları yönetir. Paranın nasıl kazanılacağı ve harcanacağı ile ilgili yol gösterir. Bu evin sahibi Boğa Burcu’dur.
 • Üçüncü ev zeka ve iletişim evidir. Bu ev İkizler Burcu evi olarak mantık ve iletişimi temsil eder.
 • Dördüncü ev kişinin annesini temsil eder. Aileyle alakalı konuları ilgilendirir. Bu evin sahibi Yengeç Burcu’dur.
 • Beşinci ev Aslan Burcu’nun sahip olduğu evdir. Hayatta insana keyif veren hobi, aşk, yaratıcılık gibi konuları temsil eder.
 • Altıncı ev Horoskop haritasında Başak Burcu’nu görüyoruz. Bu burç sağlık, düzen ve rutin işleri temsil eder.
 • Yedinci ev resmi işler ile ilgili ortaklık gibi ilişkileri temsil eden evdir. Bu evin sahibi Terazi Burcu’dur.
 • Sekizinci ev ölüm, doğum ve gizemli olayları temsil eden evdir. Bu evin yöneticisi Akrep Burcu’dur.
 • Dokuzuncu ev dini inanışlar, eğitim ve seyahat gibi konuları temsil eden evdir. Bu ev Yay Burcu tarafından yönetilmektedir.
 • Onuncu ev kariyer ve toplumsal statü gibi konuları temsil eder. Sahibi ise Oğlak Burcu’dur.
 • On birinci ev gelecek planları, hayaller ve dostluk konuları ile ilgili bilgiler verir. Kova Burcu’nun sahiplik yaptığı bir evdir.
 • On ikinci ev Horoskop şemasındaki son evdir ve Balık Burcu’nun yönettiği bir evdir. Hayaller, bilinçaltı ve iç allemle alakalı konuları temsil eder.

Yıldız haritasına göre bir olay yorumlanırken o olay olduğu sırada gezegenlerin konumlarına göre farklı yorumlamalar da yapılabiliyor. Bunun için hangi gezegenin hangi ev ve burcun hanesinde olduğuna bakılıyor. Her gezegenin temsil ettiği farklı duygu ve konular vardır. Örneğin Güneş egoyu temsil ederken Venüs aşkı anlatan bir gezegendir.

Horoskop Nasıl Çıkarılır?

Horoskop Dünya merkeze alınıp sanki bütün gezegenler dünyanın çevresinde dönüyormuş gibi farz edilerek oluşturulan şemadır. Zodyak ise astrolojide dünyanın etrafında var olduğu hayal edilen bir çemberdir. Horoskop çıkarılırken Zodyak Çemberi çizilip 12 eşit parçaya bölünür ve bu parçalara 12 ev ve sahipleri olan burçlar yerleştirilir. Yorumlanmak istenen olayın tarih ve saatine göre yıldızların ve gezegenlerin konumları hesaplanır. Hangi gezegen hangi yıldızla hangi burcun evinde konaklıyorsa ona göre yorum yapılır. Horoskop hesaplamada en önemli nokta olayın oluş saatinin dakikasına kadar doğru verilmesi gerekir. İnternet üzerinden ücretsiz doğum haritası çıkaran siteler de vardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.