Göğüs Kafesi Kemikleri Özellikleri Nelerdir ?

0 0

Göğüs Kafesi Kemikleri

Gövde kemikleri, göğüs kafesi kemikleri ve omurgadan oluşur. Göğüs kafesini,

  • Önde göğüs kemiği,
  • Önde, yanda ve arkada kaburgalar,
  • Arka ortada göğüs omurları oluşturur.

Göğüs iskeletinin çevrelediği boşluğa göğüs boşluğu denir. Göğüs kemikleri 25 adettir. Göğüs kemikleri,

  • Göğüs kemiği
  • Kaburgalar

tarafından meydana getirilir.

Göğüs Kemiği

Göğüs kafesinin ön ortasında yer alan, yukarıdan aşağıya uzanan, yassı bir kemiktir. Göğüs kemiğinin üç bölümü vardır. Bunlar:

  • Göğüs Kemiği Sapı: Diğer bölümlere göre daha geniş ve kalın olan üst bölümdür. Yanlarında bulunan çentiklerden üstte olanı ile köprücük kemiği eklem yapar. Diğer çentikle ise birinci kaburgalar eklem meydana getirir.

 

  • Göğüs Kemiği Gövdesi: Göğüs kemiği sapı ile hançersi çıkıntı arasında kalan orta bölümdür. Yanlarda bulunan çentiklerle kaburgalar eklem meydana getirir.

 

  • Hançersi Çıkıntı: Göğüs kemiğinin sivri olan alt parçasıdır.

Kaburgalar

Kaburgalar, göğüs kafesinin büyük bir bölümünü oluşturarak göğüs boşluğundaki organların en iyi şekilde korunmasını sağlar. Sağ tarafta 12, sol tarafta 12 olmak üzere 24 adettir. Kaburgalar uzun, yassı ve eğri kemiklerdir. Arkada göğüs omurlarından başlayarak öne doğru ilerler.

Kaburgalar, göğüs kemiğiyle eklem meydana getirme özelliğine göre sınıflandırılır.

  • Gerçek Kaburgalar: Kıkırdak uçları ile doğrudan göğüs kemiği ile eklem meydana getiren ilk 7 çift kaburgaya denir.

 

  • Yalancı Kaburgalar: Son 5 çift kaburgaya denir. Yalancı kaburgalardan ilk 3 çifti önce kendi arasında birleşip daha sonra 7. kaburganın kıkırdak bölümü ile birleştikten sonra dolaylı yoldan göğüs kemiği işle eklem meydana getirir. Bunlara yaysı kaburgalar denir.  Göğüs kemiği ile eklem meydana getirmeyen uçları serbest olan iki çift 11. ve 12. kaburgalara ise serbest veya yüzen kaburgalar denir.

Kaburgaların kemik ve kıkırdaktan oluşmuş iki kısımları vardır. Önde göğüs kemiği ile birleşen kısımları kıkırdak iken, arkada omurlarla birleşen kısımları kemik yapıdadır. Kemik kaburganın göğüs omurlarıyla eklem meydana getiren arka uçlarına kaburga başı denir.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.