Bacak Kemikleri, Uyluk Kemikleri ve Ayak Kemikleri

0 1

Serbest Alt Taraf Kemikleri

Serbest alt taraf kemikleri şöyle sınıflandırılır:

  • Uyluk kemikleri
  • Bacak kemikleri
  • Ayak kemikleri

Uyluk Kemikleri

Kalça eklemi ile diz arasına uyluk iskeleti denir. Burada uyluk kemiği bulunur. Diz kapağı kemiği de bu bölüm kemiklerinden sayılır.

Uyluk Kemiği

Uyluk iskeletini yapan, vücudun en uzun, en güçlü kemiğidir. Vücudun tüm ağırlığı bu kemiklerle bacaklara, bacaklardan da ayaklara aktarılır.

Tipik bir uzun kemik olduğundan üç bölüme ayrılarak incelenir. Üst uçtaki küre şeklinde olan yapıya femur başı denir. Femur başını gövdesine bağlayan dar kısma femur boynu denir. Dış ve iç yanlarında çıkıntılar bulunur. Bu çıkıntılardan dış yandaki daha büyüktür. Bu çıkıntılara çeşitli kaslar yapışır.

Femurun iki ucu arasındaki uzun bölümüne femur gövdesi denir. Femurun alt ucu, üst ucuna göre daha geniştir. Bu uçta bulunan lokma şeklinde çıkıntılarla kaval kemiği ile eklem meydana getirir. Ayrıca femur alt uçta diz kapağı kemiği ile eklem meydana getirir.

Diz Kapağı Kemiği

Susamsı kemik çeşidine bir örnektir. Diz ekleminin ön bölümünün yapısına katılır. Tabanı yukarıda, tepesi aşağıda üçgen şeklindedir.

Bacak Kemikleri

Diz eklemi ile ayak bileği arasındaki bölüme bacak denir. Bacak iskeletini kaval kemik ve kamış kemik oluşturur.

Kaval Kemik

Bacak iskeletinin iç yanında, kalın, kuvvetli, uzun bir kemiktir. Gövdesi üzerindeki ön kenarı elle rahatlıkla hissedilir. Kaval kemiğinin üst ucunun ön yüzünde, deri altında elle rahatlıkla hissedilebilen çıkıntıya tuberositas tibia denir. Buraya diz kapağı kemiğini içine alan bağ yapışır.

Kaval kemiği, üst uçta uyluk ve baldır kemiği, alt uçta yanda kamış kemiği ve altta ayak bilek kemiklerinden aşık kemiği ile eklem meydana getirir

Baldır Kemiği

Bacak iskeletinin dış yanında, ince ve uzun bir kemiktir. Diz eklemine katılmaz. Alt uçta ayak bileği kemiklerinden aşık kemiği ile eklem meydana getirerek ayak bileği ekleminin oluşumuna katılır.

Ayak Kemikleri

Her bir ayak iskeletinde 26 adet kemik bulunur. Ayak kemikleri de ellerde olduğu gibi ayak bileği kemikleri, ayak tarağı kemikleri ve ayak parmak kemikleri olarak üç gruba ayrılarak incelenir.

Ayak Bileği Kemikleri

Ayak bileğinde yedi adet kemik bulunur. el bileğinde olduğu gibi iki sıra halinde dizilmişlerdir. Arka sıra kemikleri iki büyük kemiktir.

  • Aşık kemiği, ayak bileği eklemine katılır.
  • Topuk kemiği, ayak iskeletinin en büyük kemiğidir. Topuk çıkıntısını oluşturur.

Ayak Tarak Kemikleri

Beş adet ince uzun kemiktir. El tarak kemiklerine benzer. El tarak kemiklerinde olduğu gibi içten dışa doğru I., II., III., IV., ve V. metatarsal kemik olarak adlandırılır.

Ayak Parmak Kemikleri

Ayak parmak iskeletini oluşturan küçük kemiklerdir. Başparmakta iki, diğerlerinde ise üçer kemik bulunur. Toplam 14 adettir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.