Ana Arı: Hayatı, Davranışları, Farklılıkları

0 1

Ana Arı

Ana arı, koloni içindeki faaliyetlerin düzgün işlenmesinde çok önemli bir ögedir. Ana arını görevleri şunlardır:

  • Koloniyi yönlendirir
  • Koloninin birliğini sağlar

Öncelikle ana arının diğer bireylerden farklılıklarına değindikten sonra, beslenmesi ve çiftleşmesi gibi konulara değinelim.

Ana Arı Özellikleri

Ana arı, işçi ve erkek arılardan kolayca ayırt edilir. Vücudu gösterişli, işçi arılardan daha uzun ve enlidir. Yumurtlayan ana  arı çerçeveler üzerinde yavaş ve ağır hareket eder. Çevresi sürekli  bakıcı ve besleyici genç işçi arılarla çevrilidir. Ana arı bu halka içinde kolayca fark edilebilir.

Ana arının diğer özellikleri şunlardır:

  • Kanatları vücuda oranla kısadır. Karnının 2/3’ünü kaplar. Vücut uzunluğu 2-3 santimetre arasındadır. Genişliği ise 0,5 santimetredir. Göğsü geniş ve derin olduğundan, kovanda ana arının hareket alanını kısıtlamak için kullanılan ana arı ızgarasından geçemez.
  • Arka bacaklarında çiçek toz sepeti, çiçek tozu fırçaları ve kulakçık yoktur.
  • Düz, ucu hafif kıvrık bir iğnesi vardır. Bu iğneyi yumurtaları petek gözüne bırakmak için kullanır.
  • Vücut ağırlığı yaklaşık 250 miligramdır.
Bireyler Yumurta (gün) Larva (gün) Pupa (gün) Gelişme Devresi (gün) Ömür Uzunluğu
Ana Arı 3 5,5 7,5 16 birkaç yıl
İşçi Arı 3 6 12 21 birkaç hafta
Erkek Arı 3 6,5 14,5 24 birkaç ay

Yukarıdaki tabloda bal arılarının cinsiyetlerine göre gelişme devreleri gösterilmiştir. Yumurta evresi her üçünde de 3 gündür. Üç gün sonra larva çıkar. Yumurtada yeni çıkmış ana arı larvasının ağırlığı 0,11 miligramdır. Larva evresinin sonunda yani 5,5 gün sonra 300 miligrama yükselir. Yani ilk günkü ağırlığının yaklaşık 2754 katına ulaşır.

Gözün mühürlenmesi yumurta bırakılmasından 7,5 gün sonra tamamlanır. Meme mühürlendikten kısa bir süre sonra larva, mühürlü gözün alt kısmının yarısına kadar ipek bezi salgısından oluşan bir koza örer. Koza tamamlandığında larvanın beslenmesi durur. Dinlenmeye geçer. Bu larva evresinin son günüdür. Pre-pupa yani pupa öncesi evre de denir. Bir gün sürer.

Bu bir gün iç gelişme evresidir. Larvanın doku ve organları pupa evresine geçiş için yeniden yapılanır. 5. gömleğini değiştirerek pupa evresine girer. Bu evrede vücut parçaları belirgin şekilde ortaya çıkar.

Bu vücut parçaları belirginleştikten sonra 15 ve 16 gün sonra memeyi terk eder.

Ana Larvanın Beslenmesi

Ana larva, 6-13 günlük genç işçi arıların yavru gıda bezlerinden salgılanan katı süt görünümündeki ve arı sütü diye bilinen besin ile beslenirler.

3 günlük ana larvanın bulunduğu gözde 300 miligram kadar arı sütü bulunur. Meme mühürlendikten sonra bile içinde larvaya yetecek miktarda arı sütü bulunur.

Larva geliştikçe her saatteki yemleme sayısı artar:

  • Bir günlükken saatte 13
  • Üç günlükken saatte 16
  • Dört günlükken saatte 25

Kere yemleme yapılır.

Peki hem işçi arı hem de ana arı dişi olmasına rağmen aradaki fark nasıl olmaktadır. Aradaki fark beslenmeyle şekillenir.

Farklı Beslenmenin Bireylere Etkisi

Ana arı ve işçi arı farklılaşmasını her iki bireyin larva devresinin ilk üç gününde almış oldukları gıdanın kalite ve miktarı düzenler. Yüksek kalitede gıda tüketimi ana arıların, düşük kalitede gıda tüketimi işçi arıların gelişmesini sağlar.

Ana arılar meme şeklindeki gözlerde işçi arılar ise altıgen şeklindeki petek gözlerinde yetiştirilir. Dişi bireylerin ana arı mı yoksa işçi arı mı olacağı yumurtadan çıkmasından hemen sonra belli olur.

Ana Arının memeden çıkışı ve gelişmiş  ana arının beslenmesi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.