Adriya Denizi Nerede? Adriyatik Denizi Özellikleri

0 1

Adriya Denizi

Adriya denizi, Doğu Akdeniz’in Otranto boğazıyla İon denizine bağlanan bölümüdür.

Adriya Denizi Nerede

Adriya denizinin nerede olduğu yan taraftaki resimle daha iyi anlaşılır. Görüldüğü üzere; İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk ülkelerine kıyısı bulunmaktadır.

Adriya denizi, Eskiçağ’dan bu yana tarihsel ve iktisadi bir eksen olarak kullanılmıştır. Yapı ve su bilimi açısından değişik, özgü nitelikler gösterir. Adriya denizi uzunluğu 835 kilometredir. Ortalama genişliği ise 180 kilometredir.

Geniş bir düzlük olan en kuzey bölümüne, İtlaya’da bulunan ve bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan Po ırmağından gelen alüvyonlar dolmaktadır. Denizin derinliği bu bölgede 100 metreyi geçmez.

İtalya’nın Pescara ve Dalmaçya arasında yer alan bölgesinde ise derinliği 200 metreyi aşan enine konumlu bir çöküntü alanı yer alır.

Adriya denizinin İtalya kıyıları olan batı kıyıları Gargano dağı kütlesinin oluşturduğu kesim dışında düz bir çizgi halinde uzanır. Alüvyonlanma olayı bu çizgiselliği daha da belirginleştirir. Özellikle Venedik bölgesinde lido adı verilen deniz kulakları oluşmuştur. Hırvatistan kıyıları, kıvrılma sonucu yükselerek oluşmuştur. Bu yüzden kıyıya koşut dizilmiş çok sayıda ince ve uzun kayalık adacıklar gözlenir. Bunlara Dugi adaları ismi verilmiştir.

Adriya Denizi İklimi

Sığlığı nedeniyle, sıcaklık değişiklikleri önemli boyutlara ulaşır. Yazın 28 santigrat derece olan sıcaklık, kışın 5 santigrat derecenin altına düşebilir. Güney Havzasında %36 olan tuzluluk oranı, Venedik körfezinde gerek Po ırmağının katkısı gerek deniz altı kaynakları nedeniyle %18’e kadar düşer.

Ancona açıklarında yok denecek kadar önemsiz olan gel git olayı, güney havzada 30 santimetre, güney havzada ise daha belirgindir. Suyun yüzeysel dolaşımı doğudan batıya doğru, önce Dalmaçya daha sonra da İtalya kıyıları boyunca olur. Yerel rüzgarlar bu dolaşımı etkiler.

Adriya Denizi Tarihi

Adriya denizi tarihte önemli bir rol oynamıştır. Orta Avrupa halkları için Akdeniz’e açılan bir kapı, kıyıları boyunca kurulan limanlarıyla Doğu yolunun başlangıcı olmuştur. Ayrıca Docalar Kenti diye anılan Venedik’in gelişmesini önemli ölçüde etkilemiştir. 16. yüzyılda haritacılar bu denize Venedik Körfezi ismini vermiştir.

Zamanla bir yandan kumla dolması bir yandan da yeni ticaret yollarının bulunmasıyla uluslararası önemini kaybetmiştir.

Günümüzde ise;

  • Bölge ticareti açısından öne taşır.
  • İtalya ve diğer ülkelerin sanayi kentleri  limanları bu denize kıyısı vardır.
  • Balıkçılık özellikle Dalmaçya kıyılarında önemlidir.
  • En önemlisi ise doğal güzellikleri ve uçsuz bucaksız kumsalları ile deniz turizminde büyük ölçüde gelişmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.